Lumina ?>

Lumina

 

'Lumina' הינה חברה בינלאומית שפיתחה כלים פסיכומטריים חדשניים למיפוי אישיותי המשמשים לצרכי אבחון, הערכה והשבחת המשאב האנושי. סניפה הראשי של החברה נמצא באנגליה, באוניברסיטת Westminster .

Lumina Spark – תהליך פיתוח ואבחון אישיותי

Lumina Spark הנו שאלון אבחון פרקטי, מעמיק, עדכני וייחודי, המשמש בסיס לתהליכי פיתוח אישי, פיתוחי צוותים, שיפור תקשורת ותפוקות בתוך הארגון ומול בעלי הממשק, בניית הנהלות וניהול תהליכי שינוי בארגון.

כלי האבחון שפותח הינו בעל תוקף מחקרי נרחב (מדגם של מעל מיליון איש ברחבי העולם) ומבוסס על תיאוריית ה-Big 5. הוא הוליסטי, אינו שיפוטי, ושופך אור על ייחודיות האדם. עוצמתו הייחודית היא ביכולת הדיוק וההעמקה שבו- כמעיין רנטגן של התנהגויות, דפוסים, ואזורי פריצה אישיים.

 

מטרות תהליכי ייעוץ מבוססי Spark Lumina:

  • העמקת מודעות ככלי לצמיחה ופיתוח אישי בעולם העבודה
  • זיהוי דפוסים אישיים, צוותים וארגוניים והאופן בו הם משתקפים במציאות
  • חקירת גורמים מקדמים ובולמים לצד הגורמים לפערים בין מצוי ורצוי באפקטיביות ניהולית
  • הבניית תכנית עבודה לצמצום הפערים

כלל תהליכי הייעוץ כוללים מענה על שאלון אישי מתוקשב (זמן מילוי כ-20 דקות) לאחריו מתקבל פרופיל אישי- חוברת הכוללת ניתוח מקיף אותו מקבל המשתתף. הפרופיל מתייחס ל-24 מאפיינים אישיותיים והתנהגויות בשלושה מצבי חיים שונים: במצב 'הטבעי', בחיי 'היום יום' בסביבת העבודה, ובמצבי הקצנה- באופן המאפשר התחקות אחר דפוסים, תכונות והתנהגויות מקדמות ובולמות.

 

שאלון Lumina spark מתאים לתהליכים מסוג:

  • ייעוץ אישי– ניתוח הפרופיל כחלק מתהליך ליווי אישי- זיהוי אזורי פריצה, אזורים בולמים, בניית תכנית עבודה ובחינת היישום (מינימום 3 פגישות).
  • פיתוחי צוותים– לימוד התיאוריה והפרקטיקה שמאחורי כלי, יצירת שפה משותפת, מתן פידבקים וזיהוי משותף של חוזקות ואזורי פריצה של חברי הצוות. הגדרת יעדים לצוות לאור הפרופיל הקבוצתי והבניית תכנית עבודה. מומלץ לקיים במקביל פגישת ליווי אישי לניתוח הפרופיל עבור כל אחד מחברי הצוות.
  • פיתוחי מנהלים – זיהוי סגנונות תקשורת ודפוסים, זיהוי אזורי פריצה ניהוליים, יצירת שפה ארגונית בהירה, שימוש פרקטי בכלי לפיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות.
  • פיתוח הנהלה– לימוד התיאוריה והפרקטיקה שמאחורי כלי, יצירת שפה משותפת, מתן פידבקים וזיהוי משותף של חוזקות ואזורי פריצה של חברי ההנהלה. הגדרת יעדים והתוויית אסטרטגיה לאור הפרופיל הקבוצתי. מומלץ לקיים במקביל פגישת ליווי אישי לניתוח הפרופיל עבור כל אחד מחברי ההנהלה.

לפרופיל לדוגמא Lumina spark לחץ כאן

 

Lumina Leader – תהליך משוב 360

כחלק מתהליכי למידה ופיתוח אישי בתפקיד, שאלון Lumina leader 360 מאפשר קבלת תמונה רחבה ואינטגרטיבית על היכולות והתכונות המנהיגותיות בסביבת העבודה היום יומית.

שאלון זה הנו שאלון הערכה המשלב בין נקודות מבט של בעלי תפקידי שונים בארגון (מנהלים, ממשקים וכפיפים ישירים), ומאפשר הזדמנות יוצאת דופן למקבל המשוב להיחשף לתכונות ומאפיינים מנהיגותיים בסביבות עבודה מגוונות ובאינטראקציה שלו עם אנשים שונים לאורך זמן.

הממצאים מוצגים באופן רב עוצמה- מחד עשיר ומעמיק ומאידך פרקטי ובהיר, כך שניתן להגדיר ולעצב את יכולות המנהיגות באופן משמעותי, תוך הגברת האפקטיביות הארגונית.

לפרופיל לדוגמא Lumina leader 360 לחץ כאן

 

Lumina Select – אבחון למטרות מיון וגיוס

Lumina select הנו כלי לאבחון אישיותי המעניק תמונה אינטגרטיבית וממוקדת על מאפייניו הבסיסיים של המועמד לעבודה, סגנון עבודתו ומידת התאמתו לתפקיד.

הכלי מאפשר בסיס מהותי ומשמעותי לקראת הריאיון האישי, או שיכול להוות כלי ממיין העומד בפני עצמו, זאת לאור יכולת העמקה והדיוק שבו.

השאלון פשוט למילוי, והדוח המתקבל אינטואיטיבי לקריאה ומאפשר בקלות יחסית קבלת תמונה אישיותית עשירה ומשמעותית.

לפרופיל לדוגמא Lumina select לחץ כאן

זקוק לסיוע נוסף?

צור קשר כאן