מודל Lead ?>

מודל Lead

מודל המנהיגות

המציאות בעידן הנוכחי, המתוארת על ידי המונח VUCA מתאפיינת בתנודתיות, אי ודאות, מורכבות ועמימות הגורמים ליכולת ניבוי נמוכה. התהליכים והשינויים מתרחשים במהירות מסחרחרת, ובאופן ישיר או עקיף, נוגעים בהרבה יותר אנשים בעת ובעונה אחת ועלולים להביא ל Disruption ביתר קלות. מציאות זו מחייבת את הארגונים לפתח בקרב המנהלים והעובדים יכולות ומיומנויות שלא היו דרושות בעבר ולהציע מגוון תכניות פיתוח המספקות כלים תפיסתיים ומנהיגותיים לדרגי ניהול שונים ולשלבים התפתחותיים שונים במסלול הקריירה של עובדים ומנהלים בארגון.

מודל המנהיגות – LEAD

lead-img-1

מעטפת המודל

העולם הארגוני, המאופיין בין היתר על ידי מרכיבי ה VUCA , מהווה את ההקשר של תפיסת המנהיגות החדשה. מנהיגות משנה ומשתנה, שמשלבת בין מיומנויות שלעיתים נתפסות סותרות, שמחייבת פוקוס, גמישות ומהירות תגובה, התמודדות אפקטיבית בתנאי אי וודאות ויצירתיות. לצד זאת, המנהל נדרש למודעות אישית גבוהה, הכרה ביכולותיו, לצד ענווה בסיסית והכרה בכך שאין לו את כל 'הידע הנדרש' ויש צורך בקבלת סיוע. ההקשר של התרבות הארגונית השואבת מהעולם הארגוני ומהמציאות שבה אנו חיים היא חלק בלתי נפרד ממודל המנהיגות ומהווה נדבך מרכזי וחשוב ממנו.

ליבת המודל

Be the Master of yourself - ליבת המודל עוסקת בחוסן, היכולת להתבונן פנימה ולהכיר את עצמי, לעמוד איתן אל מול אתגרים, שינויים וכאוס מתוך מודעות ופרואקטיביות. ליבת המודל משמעה תנועה מתמדת וגמישות בין עמודי התווך, והרחבת טווח ההתנהגויות בתוך כל אחד מהם, המאפשרת בחירה אמיתית ולקיחת אחריות על חיי, ועל חיי הסובבים אותי. היכרות מעמיקה ואמיצה עם עצמי מאפשרת להבין את ההשפעה שיש למעשים ולהתנהגויות שלי על אחרים ; עובדים, קולגות, מנהלים ולקוחות. מתוך היכרות אמיצה זו, בה יש מודעות ובחירה, נולדת גם האפשרות להשתנות ולהתפתח.

L.E.A.D ארבעת בסיסי המנהיגות

המנהל נדרש לפיתוח ואינטגרציה של תפיסות, מיומנויות וכלים, הבאים לידי ביטוי דרך ארבעה בסיסי המנהיגות:

 • Listening - יכולת ההקשבה, זו היכולת שמנהלים זקוקים לה על-מנת לייצר אינטימיות וחיבור אמיתי עם אנשים. בזכות יכולת זו יוצרים המנהלים אמון, ומניעים אחרים באופן אפקטיבי מתוך
  אמפתיה ותשומת לב ממוקדת לאחר.
 • Executing - יכולת הביצוע, זו היכולת שמנהלים זקוקים לה על מנת לעמוד ביעדים מאתגרים, לייצר מטרות שאפתניות, ולהביא תוצאות. באמצעות הצבת יעדים מאתגרים הם מפתחים את
  הארגון ויוצרים בו צמיחה.
 • Analyzing - יכולת החשיבה הניהולית, זו היכולת שמנהלים זקוקים לה על-מנת לתכנן, לרדת לפרטים, להעמיק, לנהל באופן דידקטי ושיטתי, לפעול על-פי נהלים, להרים 'דגל אדום' היכן שנדרש ולנהל באופן שיהיה קוהרנטי למטרות ויעדי הארגון.
 • Dreaming - יכולת היצירתיות, זו היכולת שמנהלים זקוקים לה כדי להביא פתרונות "מחוץ לקופסה" וליצור סביבה מתחדשת. כאן גם נמצאת היכולת של המנהלים לחלום, ליזום שינויים
  ולסחוף אחריהם.

שמונת מרחבי המנהיגות

בין בסיסי המנהיגות ובתוכם נמצאים המרחבים בהם פועל המנהל. כל מרחב מנהיגות מורכב משתי תכונות שונות במהותן הנעות על ציר ניהולי משותף. השילוב בין התכונות הללו מאפשר למנהל טווח פעולה רחב ומגוון להתמודדות עם אתגרים ניהוליים.

 • יחס למטרות - מורכב מ'מחויבות ליעדים' ונחישות להשגת מטרות יחד עם 'מכוונות לאנשים' ויכולת
  להיות קשוב.
 • יחס לקונפליקט - היכולת של אדם לעמוד בתקיפות על דעתו ובנוסף להיות פתוח ולהתחשב
  בדעותיהם של אחרים.
 • יחס לעבודת צוות - מורכב מהיכולת לשתף פעולה, וכן מהרצון להצטיין ו'לנצח'.
 • סגנון הובלה - נע בין היכולת להיות סמכותי וליטול יוזמה לבין היכולת להיות 'קרוב'.
 • יחס לתכניות – מורכב מהיכולת להיות מתודי ומובנה ומהיכולת להיות יצירתי ומאלתר.
 • סגנון חשיבה - היכולת להיות מציאותי ולהסתמך על נתונים ומהיכולת להיות בעל חשיבה מופשטת.
 • יחס לשינוי - מורכב מהיכולת לאתגר את המצב הקיים וליזום שינויים ומהיכולת לנהל סיכונים ולהיות זהיר.
 • סגנון אנרגטי – נע בין היכולת להתלהב ולהפגין רגשות חיוביים לבין היכולת להיות ענייני וקר-רוח.

למידה, התפתחות ועבודה מעמיקה עם ארבעת בסיסי המנהיגות מאפשרים פיתוח מיומנויות, הרחבת רפרטואר של התנהגויות, גמישות במעברים ביניהן, זיהוי עוגנים )חוזקות ותכונות מפתח(, אוצרות חבויים (תכונות ויכולות שלא באות לידי מימוש בחיי היום יום) ותכונות 'צל' (התנהגויות שאינן אפקטיביות).

זקוק לסיוע נוסף?

צור קשר כאן