'מובילים ביחד' תהליך חוצה ארגון ליצירת משמעות ופיתוח מובילות בקרב מנהלים ועובדים בסופר-פארם

'מובילים ביחד' תהליך חוצה ארגון ליצירת משמעות ופיתוח מובילות בקרב מנהלים ועובדים בסופר-פארם

מאת: שושי סתת – פסיכולוגית ויועצת ארגונית, חברת גאיה פיתוח ארגוני; אמנון כץ – פסיכולוג קליני, מנכ"ל חברת גאיה פיתוח ארגוני, שלי רוימישר – פסיכולוגית, מנהלת משאבי אנוש, סופר-פארם, חגית חדד – אחראית פיתוח הדרכה,סופר-פארם.

ערך המובילות, מהווה את אחד מערכיה המרכזיים של רשת סופר-פארם. ערך זה מתייחס ליכולת להוביל את השוק, להיות חדשניים, מקוריים, ולשאוף תמיד למצוינות בכל פעולה והתנהגות. הפרויקט 'מובילים ביחד', נולד מתוך תהליך מעמיק בו ניתנה ההזדמנות למנהלים בארגון לנהל דיאלוג משמעותי אודות הקשר בינם ובין המנהלים הכפופים להם. בעקבות תהליך זה של דיאלוג עלה הצורך בגיבוש תפיסת מנהיגות ומובילות משותפת ובחידוד התנאים בהם יתאפשר למנהלים ולעובדים ברשת לממש את מנהיגותם והובלתם. כחלק מכך, עלה גם הצורך לחזק את תחושת המסוגלות והמשמעות האישית של המנהלים והעובדים בתפקידם. מאמר זה מציג את התהליך הייחודי שהתקיים בארגון: את המושגים התיאורטיים והארגוניים עליהם הוא מתבסס, את מרכיביו השונים של הפרויקט, את תרגומו לתוצאות בשטח, ואת המשמעויות והאתגרים הקיימים בתהליך ייחודי מסוג זה – הנוגע בכל איש ואיש בארגון – מראשון המנהלים ועד אחרון העובדים.

זקוק לסיוע נוסף?

צור קשר כאן